Bedriftskunder

• Opplæring i Photoshop

• Opplæring 5 ansatte i videoredigering (Adobe Premiere) – grunnkurs og videregående

Sissels Grafiske har holdt en rekke kurs i regi av Aetat, bl.a. Datakortet for flere klasser – både som egen anbyder og som innleid instruktør for andre anbydere. Selskapet har også ved en rekke anledninger arrangert kurs i webdesign, Desktop Pubishing (Photoshop, InDesign og Illustrator) etter forespørsel fra Aetat. – I 2003 holdt Sissels Grafiske et etablererkurs i regi av Aetat (anbudskonkurranse).

• Opplæring konsernadministrasjon i PowerPoint

• Opplæring konsernadministrasjon i enkel bildebehandling

• Opplæring administrasjonsledelsen i Photoshop.

• Diverse grafiske tjenester

• Opplæring i InDesign

• Opplæring i InDesign for markedsansvarlig.

• IT-ansvarlig 1985-1989

• Opprettet og hadde hovedansvar for drift av selskapets grafiske avdeling (1990-1998). Ansvaret innbefattet opplæring av personell ved de grafiske avdelingene i Stockholm, København og Helsinki, som innbefattet undervisning i Photoshop, Illustrator, InDesign, PowerPoint, grafiske standarder, utarbeidelse av malsystemer m.v.

• Utarbeide kravspesifikasjon til en rekke databaser (både Notes-baserte og relasjonsdatabaser)
• Hovedansvar for opplæring i office-programmene Word og PowerPoint på nasjonal basis
• Opplæring grafiske programmer Skandinavisk basis
• Skandinavisk representant i firmaets internasjonale gruppe som hadde hovedansvar for utarbeidelse av kursdokumentasjon på verdensbasis for å påse at alle ansatte (ca. 88.000) arbeidet etter samme prinsipper
• Skandinavisk representant i firmaets internasjonale markedsavdeling, samt representant i en rekke internasjonale for
• Ansvarlig for opplæring ifm. innføring av Lotus Notes
• «Pilotansvarlig Skandinavia» ifm. at Arthur Andersen ble verdens største bruker av MicroSoft-office-produkter i 1987. Ansvaret besto i feilrapportering, foreslå endringer, lage maldokumenter (office programmeringsspråk) og rapportere til selskapets hovedkontor i Chicago som var en av MicroSofts viktigste samarbeidspartnere ifm. utvikling/forbedring av programmene.

• Utarbeide webside (inkl. fotografering)

• Bistand med løsning webkamera (10 bilde pr. minutt – roterende kamera, forskjellige vinkler)

• Sissels Grafiske har utarbeidet/oppdatert markedsmateriell for BAS, som brosjyrer, rollups, visittkort og annonser.

• Utarbeide webløsning (høst 2007)

• Sissels Grafiske har laget en rekke annonser/annonsekampanjer for Blåhuset.

• Utarbeidet malsystem/design for streamere (bannere), modulbaserte fellesannonser m.v.

Blåtind er et familieid og -drevet sted, som med stolthet servere kortreist mat av høy kvalitet. Her kan man slappe av i unike omgivelser, nyte flotte fjellturer, fiske eller gå på jakt. Blåtind er det perfekte sted for relasjonsbygging!

 Sissels Grafiske har utarbeidet nettløsning for Blåtind.

Kristin og Peder Vikenes, som driver Blåtind, driver også Kokarsteinen – en veikro som ligger spektakulært til mellom Stordal og Ørskog. Kokarsteinen frister med fantastisk utsikt, god mat og «Sunnmøres» beste Soft-is. Kokarsteinen har åpent fra mars til september, og er et naturlig stoppepunkt. Her kan du spise middag mens du nyter den fantastiske utsikten over Storfjorden.

 Sissels Grafiske har utarbeidet webløsning for Brimerstampen.

 Opplæring av markedsansvarlig Brimer i webdesign (dreamweaver) samt endel Photoshop.

• Sissels Grafiske har holdt kurs i Photoshop, InDesign, Acrobat og Illustrator på oppdrag fra Brisk Kompetansesenter.

• Opplæring markedsansvarlige i InDesign og Photoshop

• Diverse bistand ved behov

• Bedriftsinternt kurs for administrativt personell samt it-personell i Acrobat

• Opplæring markedspersonell i PowerPoint samt endel bildebehandling

• Opplæring i Indesign og Illustrator

 Utarbeidelse av profilerings-, salgs-, styre-og annonsemateriell i golfklubbebs etablerings- og oppstartsfase.

• Samarbeid om bedriftsseminarer i digitale printerløsninger, pdf, bildebehandling, bedriftsinterne printsenter m.v.

• Testing digitalt utstyr (kameraer, skannere, printere)

• Opplæring markedsansvarlig i Desktop Publishing • Photoshop, illustrator, pagemaker, acrobat

• typografi, layout, trykksak- og  annonseproduksjon • Utvikle spesialdokumentasjon for kurset

• Arrangement – ansvar for Seniordagen under Matfestivalen (tre år på rad)

• Diverse grafisk bistand – strategiplan alliansebygging

• Utarbeide festivalavis og annonser 2006, 2007 og 2008

• Utarbeidelse av maldokumenter (visual basic) for it-avdelingen

• Utarbeidelse av presentasjonsmaler
• Utarbeidelse av undervisningsbasert presentasjonsmateriell
• Utarbeidelse av håndbøker
• Utarbeidelse av profilerings- og multimediamateriell i.f.m. nasjonale og internasjonale konferanser

• Opplæring i InDesign og Photoshop (markedsansvarlige).

• Bedriftsinternt kurs i Illustrator med hovedfokus på å lage mønstre, symboler og felles maldokumenter for effektivisering av designarbeidet.

• Opplæring i InDesign (markedsansvarlig).

• Sissels Grafiske har holdt en rekke kurs for Dyrkorn AS og Mørenot, bla. a. opplæring i Photoshop og InDesign.

• I tillegg har SG bistått i utarbeidelse av maldokumenter for selskapets produktbrosjyrer.

• Opplæring i Pagemaker og Photoshop

• Opplæring i PowerPoint

• Bistand ifm. markeds-/profileringsarbeid –  utarbeide maldokumenter (Visual Basic) og presentasjonsmateriell

Veksling av innhold

• Opplæring PU-avdelingen i PageMaker

• Opplæring markeds- og PU-avdeling i Photoshop

• Opplæring markedsavdeling i Illustrator

• Diverse malarbeid for PU-avdelingen

• Opplæring i PowerPoint

• Opplæring i InDesign (markedsansvarlig) og Photoshop

• Opplæring markedsansvarlige i Photoshop, InDesign og Acrobat 6.0

• Opplæring i Photoshop og InDesign

• Diverse markedsrelatertt bistand

Selskapet er avviklet.

• Utarbeide undervisningshefte

• Digitalisering av bilder, laget en rekke collage etc.

• Opplæring markedsavdeling i Indesign

• Opplæring av fotografer i Photoshop

• Opplæring av ledelse i Indesign samt office-programmer
• Bedriftsintern opplæring i en rekke office-programmer

• Opplæring i Photoshop –  En rekke anerkjente fotografer har tatt Sissels Grafiskes  kurs i Photoshop.

• Opplæring i InDesign.

• Utarbeide webløsning samt bistand i div. markedsrelatert arbeid (annonse- og menydesign)

• Opplæring officeprogrammer, kompetanseoverføring oppdatering

 Designet grafisk profil, samt utarbeidet og vedlikeholdt webløsning.

 Opplæring daglig leder i webdesign, inklusive Photoshop. Opplæring daglig leder i Datakortet – 8 moduler.

Herlighet er en interiørbutikk som ligger på Moa, ved Ålesund. De fører 

merker som House Doctor, Himla, byNord, Sia, Nicolas Vahé og m. fl.  Herlighet har noe fo

r enhver anledning – man finner alltid de perfekte gaver hos dem; matvarer eller du

ker, klær eller pynteputer – og betjeningen er dyktige og hyggelige, man føler seg alltid hjertelig vel

kommen. Butikken har også en egen tekstilavdeling, med dyktige jenter som hjelper med mål og råd.

 Sissels Grafiske har i en årrekke laget annonsene for Herlighet.
 Sissels Grafiske produserte også annonsene for Tekstil Engros – som var Herlighets forløper.

• Opplæring teknisk etat Herøy Kommune i digital bildebehandling.

• Opplæring markedsansvarlige i grafisk design (Photoshop, InDesign, Illustrator m.v.)

• Diverse bedriftsintern grafisk opplæring ved behov, eksempelvis webdesign (Dreamweaver, Flash)

Hud- og Laserklinikken er en privatklinikk som utfører alle typer plastisk kirurgi. De tilbyr medisinsk behandling av ulike tilstander man opplever som kosmetisk skjemmende, og skreddersyr behandlingen utfra den enkelstes behov.  

 

 Sissels Grafiske har utarbeidet nettløsning for Hud- og Laserklinikken.
 Sissels Grafiske har også produsert markedsmateriell som brosjyrer og gavekort, samt laget en rekke collager til selskapets facebookside.

• Opplæring markedsansvarlige i Photoshop og InDesign ifm. etablering av intern grafisk avdeling

• Opplæring en rekke avdelinger i Powerpoint, Photoshop og Illustrator

• Bedriftsinterne kurs i InDesign

• Opplæring InDesign og Photoshop

• Sissels Grafiske har holdt mange kurs for en rekke av Jets’ medarbeidere (både markedsavdelingen og IT-avdelingen). Jets har deltatt på såvel åpne som bedriftsinterne kurs. Bl.a. i Photoshop, InDesign og Illustrator.

• Kurs i InDesign
• Utarbeide websidr

• Opplæring i Acrobat Professional

• Opplæring i Photoshop for markedsansvarlig (grunnkurs og videregående)

• Opplæring i Indesign, Photoshop, Dreamweaver og PowerPoint

Utarbeide facebookside. Lage en rekke collager i Photoshop til bruk på FB. Utarbeide markedsmateriell; brosjyre, gavekort m.v.

• Bedriftsiintern opplæring for administrasjonen i photoshop og illustrator

• Bedriftsiintern opplæring for administrasjonen i PowerPoint

• Opplæring i InDesign (markedsansvarlig)

• Bistand ifm. utarbeidelse av maldokumenter

• Sissels Grafiske har holde en rekke kurs på oppdrag fra flere NAV-enheter i Møre og Romsdal.

• Det har vært både standardkurs som Photoshop, InDesign, Illustrator samt spesialtilpassede kurs.

• Opplæring i Quark og InDesign

• Opplæring i InDesign og Photoshop for markedsansvarlig i Ålesund.

• Utarbeidelse avundervisningsbasert presentasjonsmateriell

• Utarbeidelse av profileringsmateriell for Norsk RegnskapsStiftelse

• Utarbeidelse av håndbøker

• Utarbeidelse av profilerings- og multimediamateriell i.f.m. nasjonale og internasjonale konferanser

• Opplæring markedsansvarlig i InDesign og Photoshop

• Opplæring i bruk av multimedia (PowerPoint)

• Bistand i.f.m. etablering av grafisk avdeling

• Utarbeidelse av profilerings- og presentasjonsmateriell

Olympic Shipping AS ble grunnlagt i 1996 og startet sin virksomhet med to offshorefartøy. Olympic har hatt stor suksess og siden 1996 har de utvidet sin flåte til 21 offshorefartøy inkludert to nye bygg, en krillfartøy og to moderne dypvannstrålere. – Olympic har alltid hatt sterkt fokus på miljø, og allerede i 2009 ble det miljøvennlige fartøyet, Olympic Zeus, nominert til den prestisjetunge prisen «Ship of the Year».

Sissels Grafiske har hatt flere kurs for Olympic, bl.a.
 Opplæring i multimediprogrammer for økonomiledelsen, samt utarbeidelse av presentasjonsmaler
 Opplæring i digital bildebehandling

• Opplæring i multimediprogrammer for ledelsen i en rekke Orkla-selskaper

• Utarbeidelse av en rekke presentasjoner (for styret)

• Opplæring daglig leder i PowerPoint

• Diverse grafisk bistand for selskapet

• Opplæring salgsavdelingen (Ålesund) i Photoshop

 Design, utarbeidelse og vedlikehold av webside

 Produksjon av markedsmateriell

 Opplæring flere ansatte i Photoshop, InDesign og Dreamweaver (webdesign)

• Sissels Grafiske har laget profil, utarbeidet webløsning samt endel grafisk bistand til selskapet.

• Bedriftsinternt kurs i InDesign med fokus på oppbygging av maldokumenter ifm. at en stor del av den grafiske produksjonen skulle utføres av ansatte internt i Rauma Ull, Åndalsnes.

• Opplæring daglig leder Photoshop for Web

• En rekke bedriftsinterne kurs, bl.a. i InDesign, Photoshop, Acrobat og PowerPoint

• Bistand ifm. avanserte PowerPoint-maler

• Utarbeide standardmaler word-dokumenter (for administrasjonen)

• Designe og utarbeide guvernørens månedsbrev (D2280) for rotaryårene 2003-2004 og  2004-2005. Arbeidet omfattet også redaksjonelt ansvar, arrangere en rekke intervju, ansvar for fotografering m.v.

• Utarbeide og vedlikeholde webløsning for Rotary D2280 (rotaryårene 2004 og 2005)

• Utarbeide alt markedsmateriell ifm. Distriktskonferansen i Ålesund 2004.

• Utarbeidelse av webside.

• Oversette til engelsk og tysk

• Opplæring i Indesign

• Opplæring markedsansvarlig i InDesign og Photoshop

Utarbeide facebookside. Lage en rekke collager i Photoshop til bruk på FB. Utarbeide markedsmateriell; brosjyre, gavekort m.v.

• Opplæring markedsansvarlige i Photoshop og InDesign

• Utarbeide en rekke annonsekampanjer
• Bistand/problemløsning ved behov for internt markespersonell

Sissels Grafiske har holdt en rekke kurs for Sparebanken Møre. Flere av bankens ansatte har deltatt på Sissels Grafiskes åpne kurs i Photoshop, InDesign og Illustrator. I tillegg har SG arrangert bedriftsinternt kurs i InDesign for Sparebanken Møre,

• Opplæring InDesign (markedsansvarlig)

• Opplæring i Photoshop og Illustrator (vektoriseringsteknikker – spesialkurs tekniske etater og Statens Vegvesen)

• Bedriftsintern opplæring i Acrobat AutoCad-ansvarlige i Trondheim, Molde, Skien, Arendal, Stavanger, Lærdal.

 Opplæring en rekke personer i markedsansvarligen i InDesign, Photoshop og Illustrator

 Utarbeide opplæringsmateriell

 Utarbeide maler i PowerPoint

• Opplæring markedsansvarlig i InDesign

•  Utarbeidelse av maldokumenter i InDesign for annonseproduksjon

• Opplæring markedsansvarlig i Photoshop

• Opplæring i multimediprogrammer (PowerPoint) for en rekke ansatte i Salg/Admin

• Utarbeidelse av en rekke presentasjoner og presentasjonsmaler for flere enheter i konsernet

• Utarbeide salgsbrosjyrer / produktark

• Bistand ifm. vektorgrafikk, PDF etc.

• Sissels Grafiske har utarbeidet og vedlikeholdt i en årrekke Temareisers webside. I 2013 gikk selskapet over til en bloggbasert versjon.

• Design og produksjon av markedsmateriell (brosjyrer, annonser m.v.)

• Bedriftsinterne kurs i grafisk formgivning for ledelsen i Bergen og Mauseidvåg (PageMaker og Photoshop)

• Diverse grafisk bistand ved behov.

Sissels Grafiske hadde ansvar for undervisning / eksamensavvikling i Datakortet for Tines ansatte i Ålesund (ca. 50 ansatte). Markeds- og personalavdelingen i Tine Ålesund har også deltatt på Sissels Grafiskes kurs i Photoshop og InDesign.

• Opplæring i InDesign, Photoshop og Illustrator for markedsansvarlig.

 • Diverse grafiske bistand, utarbeidelse av brosjyre- og annonsemaler.

• Opplæring markedsansv. i PageMaker og Photoshop

• Opplæring adm-ansatte i Photoshop (grunnkurs og videregående)
• Opplæring i Acrobat

• Opplæring i Indesign og Illustrator

Tønsberg Medlab AS driver med salg og markedsføring av spesialprodukter til helsevesenet, samt salg av en rekke innovative fotpleieartikler til autoriserte fotterapeuter. Sissels Grafiske har hatt Tønsberg Medlab AS som kunde siden 2003 og har har jevnlig hatt oppdrag for selskapet, bl.a.
 designet og utarbeidet nettløsning
 laget en rekke brosjyrer
 utarbeidet facebook-side, samt laget en rekke collager (photoshop) av produkter til benyttelse bl.a. på fagseminarer

• En rekke bedriftsinterne kurs, bl.a. i InDesign og Photoshop for firmaets markedsavdeling

• Opplæring i Flash

• Bistand ifm. utarbeidelse av maldokumenter

• Opplæring grafisk personell i Photoshop, Illustrator og Pagemaker

• Opplæring teknisk etat i vektoriseringsteknikker (spesialkurs rettet m ot tekniske etater samt Statens Vegvesen).

• Opplæring markedsansvarlige (tidl. Aker angsten) i Photoshop, Quark, InDesign og Adobe Premiere.

• Utarbeideword maler i visual basic

• Opplæring it-ansvarlig i malbygging

Arrangert bedriftsinternt kurs i Indesign for en rekke markedsbedrifter tilknyttet Fjordsenteret i Geiranger.

Geirangerfjordområdet og Nærøyfjordområdet er to fjordområde som har ry på seg for å vere av dei vakraste og mest inntrykkssterke naturområda i Europa.

• Opplæring i InDesign (markedsansvarlig) og Photoshop

• Utarbeide maldokumenter i PowerPoint for VREG, KHS, KRV

• Utarbeide en rekke maldokumenter i Word for VREG, KHS, KRV

• Flere kurs i InDesign (markedsansvarlig samt designere) og Photoshop

• Opplæring administrasjon og øk-avdelingen i excel

• Opplæring administrasjon og øk-avdelingen i word videregående (inkl. oppbygging av malsystem)

• Opplæring administrasjon i Powerpoint

• Opplæring markedsansvarlige i InDesign og Photoshop

• Utarbeide spesialdokumentasjon

• Bistand/problemløsning ved behov for internt markespersonell

• Opplæring InDesign og Photoshop

• Samarbeid om bedriftsseminarer i digitale printerløsninger, pdf, bildebehandling, bedriftsinterne printsenter m.v.

• Flere kurs i InDesign (markedsansvarlig samt designere) og Photoshop

• Utarbeide Festivalavisen 2006, 2007 og 2008

• Annonsekampanjer
• Grafisk og konsultativ biistand til  strategiplan for 2007 

• Opplæring i Photoshop, illustrator m.v. for en rekke etater ved Ålesund Kommune; it, teknisk, sosial, marked, kultur, m.v.

• Utarbeide maldokumenter 

• Opplæring intern grafisk avdeling i desktop-fagene InDesign, Photoshop, Illustrator

• Opplæring intern grafisk avdeling i webdesign

Aviser og Mediehus

• Opplæring InDesign og Photoshop

• Opplæring i Flash (nettannonser)

• Opplæring i InDesign

• Utarbeide rekke annonsekampanjer siden 2008 (avis)

• Utarbeide endel brosjyrer

• Utarbeide en rekke nettannonser  samt Julequizkalenderen (Flash)

Referanse: Ståle Tennebø (markedssjef) og Rune Henden (markedsansvarlig Nordfjordsamkøyringa).

• Opplæring InDesign og Photoshop

• Opplæring grafisk avdeling i InDesign, med hovedfokus på malbygging

• Opplæring i nettannonser (GIF) – Collage Photoshop, Animasjonspaletten (Tween, Opacity, Layers, Layer Styles m.v.), konvertering av MOV-filer til Photoshop for videre bearbeidelse i Photoshop Animation.

• Utarbeide malsider ved overgang fra Quark til InDesign

• Opplæring desktoparbeider i InDesign

• Opplæring konsernadministrasjon i Powerpoint, samt endel bildebehandling

• Opplæring endel grafiske medarbeidere i Photoshop

• Opplæring i InDesign og Photoshop

• Utarbeide annonsekampanjer

• Opplæring typografer, designere, fotografer Photoshop, Illustrator, Quark

• Opplæring i webdesign (langtidskurs)
• Sissels Grafiske har også vært underleverandør for Sunnmørsposten ifm. (design og produksjon av en rekke innstikksaviser, bl.a. Båtfestivalen, Matfestivalen, Ålesund Sentrumsforening, Møller Bil Ålesund,Stormoa m.fl.)
• Leverandør av nettannonser (endel av disse ligger under linken Nettannonser)

• Opplæring desktopansvarlige i Photoshop og Illustrator

• Utarbeidet en rekke annonsekampanjer

Høyskoler og Videregående skoler

• Utarbeidelse av presentasjonsmateriell i fm. seminarer i New York og Washington – arbeidet innbefattet også endel oversettelsesarbeid fra norsk til engelsk.

• Opplæring i presentasjonsteknikk og PowerPoint

• Opplæring av grafiske faglærere i Photoshop og Illustrator ifm.at Høgskolens startet opplæring i Adobe-programmene

• Opplæring av grafiske faglærere i malbygging i PageMaker (InDesign)

• Opplæring av grafiske faglærere i Photoshop og InDesign

• Undervisning i InDesign for internasjonal klasse (Editorial Design) – flere år

• Utarbeidelse av engelsk dokumetasjon til bruk i undervisningen

• Undervisning grafiske fag (Photoshop, webdesign, markedsstrategi) ved Bygg/Anlegg (ca. 40 studenter årlig).

• Utarbeide og evaluere pensum
• Opplæring og eksaminisering av 160 studenter høsten 2006 (i tillegg til oppdraget ved Bygg /Anlegg)

• Opplæring og eksaminisering av 120 studenter høsten 2007

• Opplæring Photoshop og InDesign for en rekke lektorer i grafiske fag, samt for personell ved Høgskolens markedsavdeling

• Utarbeidelse av endel annonsekampanjer / bistand til utarbeidelse av maler (moduler)

• Ved flere anledninger utarbeidelse av en rekke presentasjoner til bruk i undervisningen

• Utarbeidelse av undervisningsbasert presentasjonsmateriell (bl.a. for professor Atle Johnsen og Finn Kinserdal)

• Opplæring i PowerPoint administrativt personell

• Ansvarlig for mye dokumenthåndtering ifm. NHHs engasjement ifm. utarbeidelse av Ny Regnskapslov 1998.

• Innleid som tilkallingsvikar grafiske studier (Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver)

• Opplæring grafisk faglærer i Photoshop, Illustrator og Dreamweaver

• Opplæring av grafiske faglærere i Photoshop og InDesign

• Opplæring grafiske faglærere i InDesign og Photoshop

• Utarbeide brosjyremateriell

• Opplæring av grafiske faglærere i Photoshop og InDesign

• Opplæring grafiske faglærere i InDesign og Photoshop

• Opplæring grafiske faglærere i Photoshop Elements

• Utarbeide spesialdokumentasjon for kurset
• Innleid som instruktør for undervisning i Photoshop, Flash, Illustrator og Indesign

• Opplæring av grafiske faglærere samt studenter ved Kunstskolen i Photoshop og InDesign

WordPress nettsider

Sissels Grafiske har opprettet flere WordPress nettsteder i den hensikt å gå gjennom de fleste funksjoner og muligheter i WordPress Webdesign.

Tema | Utseende benyttet på nettstedene

Det er benyttet forskjellige temaer på nettstedene. – Hvert enkelt Tema har forskjellige muligheter, og må tilpasses på forskjellig måte.

Sissels Grafiske har skrevet en rekke blogginnlegg på de forskjellige nettstedene der dette er nøye forklart.

PHLOX

sissels-grafiske.no
dypetse.no

OCEAN WP

runde-boattrip.no
kystperla.no

ASTRA

wp03.sissels-grafiske.no

Endel av selskapets kunder