PS – Grunnkurs eller Videregående

Sissels Grafiske får ofte henvendelser fra personer som ønsker videregående kurs i Photoshop eller Indesign. Henvendelsene kommer fra personer som har brukt programmene endel, men det viser seg ofte at de ikke har de elementære kunnskapene som må være på plass for å delta på et videregående kurs.

Å teste sin egen kompetanse kan ofte være komplisert. Mange er nysgjerrige på programmets muligheter og ved å jobbe intuitivt kan de oppnå flotte og iøynefallende resultater. – Problemet med denne måten å jobbe på er at man ofte ikke er bevisst på hvilke teknikker, innstillinger, palettvalg som ble benyttet for å komme frem til endelig resultat, følgelig blir det vanskelig å lage noe lignende senere.

Kontrollspørsmål

Hvis du kan svare JA på 60% av spørsmålene bør du garantert ta et videregående kurs.

Photoshop

Nr.Spørsmål
1Vet du hva et justeringslag (Adjustment Layer) er?
2Vet du hva en lagstil (Layer Style) er?
3Kan du lage redigerbar tekst med forløpning i Photoshop?
4Kan du forskjellen på en fargekanal og en Alfa-Kanal (Alpha Channel)?
5Vet du hvordan du lagrer markeringer?
6Er du kjent med begrepet ”Blandingsmodus”?
7Vet du hvordan du legger farge på et sort/hvitt bilde?
8Vet du hvordan du lager en prosedyre (Action)?
9Vet du forskjellen på GIF og JPG-formatet?
10Vet du hvor mange bildepiksler pr tomme (DPI) som kreves for trykk i avis?
11Vet du hvorfor du i mange tilfeller bør lagre et bilde i PSDformat?
12Behersker du bruk av Nivåer (Levels)?
13Kjenner du til forskjellen mellom Nivåer og Kurver (Levels og Curves)?
14Vet du hva en lagmaske er?
15Vet du når du bør bruke en hurtigmaske?
16Er du kjent med begrepene Kulør/Metning (Hue/Saturation)?
17Vet du hvordan du styrer gjennomsiktigheten (Opacity) på et element?
18Vet du når du bør benytte ”Multiply” i Photoshop?
19Vet du hva en Maskerende Bane (Clipping Path) er?
20Vet du hvilken tast du holder nede for å angi område som skal klones?
21Vet du hvilket verktøy du benytter for å måle verdiene i en farge?
22Vet du hvilket verktøy du bruker for å måle vinkelen når et bilde skal roteres?
23Kjenner du til forskjellen på bildestørrelse (Image Size) og Canvas Size?
24Er du kjent med begrepet Skråkant og Preg (Bevel & Emboss)?
25Vet du hvordan du stiller retningen på Slagskygge (Drop Shadow)?
26Vet du når du bør lage en Maskerende Bane (Clipping Path)?
27Vet du hvorfor det er smart å bruke lagmaske når du skal justere kloning?
28Er du kjent med begrepet Uttoning (Feather)?
29Vet du hva et Smart Object er?
30Vet du når du bruker en Slize?
31Vet du når du bruker Tween-funksjonen?
32Kjenner du til forskjellen på Healing Brush og Spot Healing Brush?
33Vet du hvor mange fargenyanser et RGB-bilde har?
34Vet du forskjellen på PNG24 og PNG8-formatet?
35Vet du når og hvordan du bruker ”Refine Edges”-funksjonen?
36Er du kjent med begrepene Content Aware Fill og Content Aware Stroke?
37Vet du når Despeckle (Fjern Støv og Riper)-filtrene bør brukes?
38Kjenner du forskjellen på Blur og Gaussian Blur (Variabelt uskarp)?
39Har du kontroll på dialogboksen Lagre for Web (Save for Web)?
40Vet du hvordan du lager Gullskrift?

Comments are closed.