Phlox – Blogginnlegg

Før man starter å skrive blogginnlegg, bør man bruke litt tid på å sette seg inn i hvordan temaet fungerer, og hvilke muligheter det gir. De fleste temaer er litt forskjellige, og i dette blogginnlegget vil jeg gå gjennom tilpasningene til Phlox-temaet.

I tillegg vil jeg gå gjennom hvilke tilpasninger som kan gjøres i de enkelte blogginnleggene. Dette kommer på slutten.

Phlox Tema – Tilpasse bloggsiden

Velg Tilpass under Utseende i Kontrollpaletten, eller velg Tilpass på statuslinjen | redigeringslinjen øverst. Du kommer da til menyen for Phlox tilpasninger. De fleste av disse gikk jeg gjennom i innlegget Phlox Tema – Tilpasse. I blogginnlegget Phlox – Bloggoversikt gikk jeg gjennom innstillingene for oversiktssiden.

I dette innlegget viser jeg innstillingene jeg selv har benyttet på bloggsidene til Dypetse.no. Phlox har et eget valg for å tilpasse bloggsider. I hovedmenyen for Phlox tilpasninger velger du Blog.

Bloggsiden – Layout

Med Bloggsiden menes innleggssiden. I eksempelet over har jeg laget dette innlegget, men jeg har ikke lagt inn tekst. Eksempelet viser lesemodus, dvs. hva besøkende kan se. Samtidig som du gjør tilpasninger kan du se endringene på siden.

Klikk på Single Post (bilde 1 under)

Bilde 2: Her angir du hvordan sidefeltet skal være, dvs. om du ønsker å ha det til høyre, venstre eller på begge sider. Det mest vanlige er å ha dette feltet til høyre, slik bildet viser. – Under Single Post Sidebar Style har jeg valgt en Layout med en loddrett strek som adskiller sidefeltet fra selve blogginnlegget. I eksempel 1 er det ikke en loddrett strek, og i eksempel 3 er sidefeltet negativt, dvs. du kan bestemme om du ønsker en farge på bakgrunnen.

Bilde 3: Her angir du om teksten under bildet (Fremhevet bilde | Featured Image skal ha samme marg som bildet. I eksempel 2 og 3 er margen innrykket. Klikk av for å vise Post Media (bilde) og Post Info (dato, forfatter, kategorier m.v.)

Under til venstre angir du hva du vil skal være synlig. Comments number er slått av, likeledes Like og Dele-knapp. Jeg har heller ikke lagt inn tags, så har slått av denne funksjonen. Author Section er aktiv, det er en egen seksjon under innlegget der det kan stå litt informasjon om forfatteren. Denne infoen settes i Kontrollpanelet | Brukerere | Din Profil. Du kan også opprette en Gravatar-konto der du kan legge inn bilde av deg. Bildet vil vises i alle blogginnleggene. (se bilde under(

I bildet under i midten er det angitt at Neste | Forrige blogginnlegg skal vise litt av fremhevet bilde. Det kan også vises ved å velge en neste | forrige-knapp.

Tittel på blogginnlegget

Tittelen bør angi hva blogginnlegget handler om. Title Alignment angir plassering av tittelen (venstrestilt, midtstilt)

Blogg Kategorier og tagger

Under til venstre angir du layout på Kateborier og tagger – På Dypetse.no står de under tittelen og er venstrestilt.

Under midten: Angir layout på sidefeltet (høyre, venstre eller på begge sider). Det mest vanlige er å ha dette feltet til høyre, slik bildet viser. – Under Sidebar Style har jeg valgt en Layout med en loddrett strek som adskiller sidefeltet fra selve blogginnlegget.

Under til høyre angir du hvilken info som skal vises i sidefeltet.

Opprette et blogginnlegg – innstillinger

Eksempelet under viser et blogginnlegg der jeg kun har skrevet tittelen, deretter har innlegget blitt publisert. Til høyre er det eget menyfelt der det kan settes innstillinger for hvert enkelt blogginnlegg. Dette er enkelt, men jeg vil forklare hva som bør gjøres.

Permalenke – endre

Så snart du har opprettet en bloggtittel, og publisert innlegget, vil WordPress opprette en permalenke. Ordmellomrom blir erstattet med en bindestrek. Det er også mulig å redigere | endre permalenken ved å klikke på Rediger. Deretter Lagre. Se eksempel.

Innstillinger for Dokument eller Blokk

I menyfeltet til høyre er det to valg: Dokument og Blokk. Under Dokument-fanen settes innstillinger for hele dokumentet, mens innstillingene under Blokk er vanlige redigeringsinnstillinger. Om du jobber med en tekstblokk, får du opp redigeringsinnstillinger for teksten (midten under). Om du jobber med et bilde, kan du sette innstillinger for bildet.

Publiseringsdato

Normalt sett blir blogginnleggets dato satt til den datoen det opprinnelig ble publisert (se under til venstre). Om du klikker på linken for Publiseringsdato, får du frem kalenderen. I eksempelet under til venstre viser datoen 11. mars. Knappen øverst angir at du kan Oppdatere innlegget med de endringer du har foretatt.

Under i midten er publiseringsdato endret til 13. mars 2020. Det betyr at du kan lage flere blogginnlegg en og samme dag, for så å bestemme hvilken dato de skal publiseres. Knappen øverst endres til Planlegg. Klikk, og innlegget vil bli publisert på Planlagt Dato. I oversikten Status og Synlighet er 11. mars 2020 endret til 13. mars 2020 (se under til høyre).

Permalenke – Kategorier – Underkategorier

På samme måte som rett over tittelen, kan du endre permalenke i menyen til høyre.

Det er viktig å opprette kategorier slik at blogginnleggene kan systematiseres utfra hvilket tema du skriver om. WordPress er et hovedtema. Phlox er en underkategori til WordPress og blir opprettet med WordPress som foreldrekategori. Dette kan være praktisk om du ønsker å begrense hovedkategoriene. Med muligheten til å lage underkategorier får du spesifisert/samlet innlegg som omhandler en bestemt underkategori, i dette tilfellet Phlox. Husk å Oppdatere etter hver endring.

På selve bloggsiden vises både Phlox og WordPress som kategorier. Om du klikker på Phlox, får du frem alle innleggene med Phlox som underkategori, om du klikker på WordPress får du frem alle innleggene med WordPress som kategori, altså en større gruppe.

Fremhevet Bilde | Featured Image

I Bloggoversikten vises et bilde øverst. Dette kalles Fremhevet Bilde | Featured Image. Klik på «Bestem fremhevet bilde» (se under til venstre). Når du har lastet opp ønsket bilde, vil det bli synlig (se under til høyre). Om du gjør endringer, er det ikke noe problem å bytte bilde. Det må da lagres med et nytt navn.

Fremhevet bilde øverst på blogginnlegget

Som standard kommer Fremhevet Bilde | Featured Image øverst på blogginnlegget, rett over tittelfeltet. Dette er kanskje smør på flesk, og du kan selv bestemme om du vil vise / skjule bildet på selve blogginnlegget. – Personlig synes jeg det er praktisk å vise bildet på Bloggoversikten, men ønsker vanligvis å skjule det på blogginnlegget.

Skjule Fremhevet Bilde på blogginnlegget

Scroll deg ned mot bunnen av siden og klikk på Media Settings.

Som standard vises bildet på posten (Theme Default). Det vises også på oversiktssiden (arkivsiden)

Endre til No på Display media on Single post (se under)

Endre til Yes, always under Display featured image on archive blog.

Besøkende vil ikke lenger se bildet på selve blogginnlegget, kun på oversikten.

Utdrag

Personlig liker jeg å ha 4-5 linjer under bildet, tittelen og kategorifeltet som beskriver hva blogginnlegget handler om. I eksemplene under har jeg lagt opp til 5 linjer. Disse linjene er som en ingress for å tiltrekke leserens oppmerksomhet til hva blogginnlegget handler om.

Kommentarer – Av | På

Under Diskusjon angir du om du ønsker å legge til rette for kommentarer på blogginnleggene. Tillat kommentarer er som standard avhuket. I bildet til høyre er dette valget slått av.

I eksempelet under er det mulig å kommentere.

I eksempelet under er muligheten til å kommentere slått av.

Tittellinje – Seksjon – endre

Som standard står den på Theme Default. Klikk på Title Bar Settings og sett dette valget til No. Det betyr at du ikke kan sette en undertittel til selve hovedtittelen på blogginnlegget. De eksemplene under.

Advanced Setting

Her kan du angi CSS-innstillinger for tekst. Jeg har satt CSS-koder for overskriftene slik at de kommer nærmere avsnittet under. Jeg har også satt egen fargekode for overskriftene og tilpasset størrelsen på de forskjellige overskriftsnivåene.

Comments are closed.