Skylagring – Arkiv på nettsiden

Det er enkelt å bygge opp en arkivstruktur på nettsiden. En del dokumenter kan lastes opp, og være tilgjengelig for alle og enhver, mens andre er konfidensielle, og kan være underlagt lov om personvern, slik at disse må være lagret på et sikkert og trygt område kun et fåtall har tilgang til.

Dette blogginnlegget handler om hvordan man kan bygge et enkelt og oversiktlig dokumentarkiv i WordPress. Hvordan man går frem for å opprettet et sikkert området på nettsiden, der man må ha brukernavn og passord for å få tilgang, beskrives i et eget blogginnlegg.

Knapper | Lenker – Lenke til en side eller et bokmerke

På denne siden har jeg opprettet 4 knapper. De 3 første er lenket til et bokmerke på denne siden, mens den 4 knappen er lenket mot en egen side (url). Jeg går gjennom steg for steg hvordan dette gjøres.

Lenke til et tekstanker

 • Knappene kalt Referater, Prosjekter og Logoer skal lenkes mot en tekst (tekstanker) lenger nede på siden. For å sette inn en lenke, klikker man på selve knappen, deretter på lenkesymbolet på formateringslinjen. Når man lenker mot et tekstanker, skriver man først #, deretter skriver man teksten det skal lenkes til. – Se bildet under til venstre – ikke mellomrom mellom # og teksten.
 • I eksempelet er det Referater-knappen som er valgt. Kopier lenketeksten (ikke ta med #-tegnet)
 • Skroll deg nedover på siden til du finner overskriften det skal lenkes til, og marker overskriften
 • Til høyre på skjermen, under fanen kalt Blokk, velger du Avansert, og limer inn Referat i boksen for HTML-anker. Se bildet under til høyre.
 • Gjenta operasjonen for knappene Prosjekter og Logoer.

Lenke til en webside (URL)

 • Knappen Bloggside skal linkes mot oversiktssiden for Bloggposter.
  Klikk på knappen, deretter klikker du på lenkesymbolet på formateringslinjen, og sett inn URL det skal lenkes til, i dette tilfellet sissels-grafiske.no/blogg/. Angi også at siden skal åpnes i en ny fane. – Se bilde under til venstre.

Opprette kolonner der knappene skal plasseres

Klikk på det sorte plusstegnet som kommer frem når du oppretter en blokk. Skriv inn «kolonner» i søkelinjen, og du får frem ikonet for å sette inn kolonner.

Alternativt kan du klikke på plusstegnet øverst til venstre på skjermen, og du får tilgang til flere grupper med blokker.

Klikk på kolonne-ikonet, og du får frem bildet som vist under, der du kan angi hvor mange kolonner du ønsker å ha. Angi tre kolonner, fordelt likt.

Årsaken til dette valget, er at jeg vil opprette 3 lenker – en link til tabell med møtereferater, en link til tabell for prosjekter, og en link til selve oversiktssiden for blogginnleggene.

Knapper med link settes inn i kolonnen.

Opprette knappene

Som bildet over viser, fikk du 3 kolonner. Midt i hver kolonne står et plusstegn. Klikk på plusstegnet i den første kolonnen for å legge til en blokk, i dette tilfellet en knapp. Når du klikker på plusstegnet, kan du søke etter knapp. Klikk på symbolet for å legge knappen i kolonnen.

Knappen ser ikke så fin ut, så du formatere den. Bilde under til venstre.

Klikk midt i knappen og skriv inn teksten du ønsker. Legg merke til at formateringslinjen nå inneholder knappesymbolet, noe som betyr at du kan redigere den. Under i midten.

Du kan formatere knappen ved å velge innstillingene under blokk til høyre på skjermen. Du kan endre farge på knappen og teksten, du kan angi rammeradius for å få en mer firkantet knapp. Prøv deg frem med de forskjellige mulighetene.

Når du er fornøyd, lager du de andre knappene.

Utvide til 4 kolonner

 • For å lage alle knappene, trenger du 4 kolonner
 • Før markøren mellom kolonne 1 og 2, til du ser en loddrett strek med et plusstegn. Klikk for å legge til en kolonne til
 • Du har nå fire kolonner, og vi kan lage resten av knappene.
  MERK! – Eksemplene under er kun printscreen, og ikke reelle knapper med linker. Disse ligger på toppen av bloggposten.
Ved å føre markøren mellom kolonnene, kommer det frem et plusstegn, som betyr at du kan legge til en ny kolonne
Det er 4 kolonner og du kan lage alle knappene
Du kan sette inn lenker på knappene som beskrevet lenger oppe i dokumentet.

Referater

Jeg har laget endel «dummyreferater» med dummytekst som jeg deretter lagret i PDF-format for å illustrere hvor enkelt det er å bruke en nettside som arkivkabinett.

 1. Først laget jeg en tabell med 3 kolonner og satte inn teksten (Dato, Tekst, Last Ned).
 2. Det er viktig at referatene kommer i kronologisk rekkefølge. Datoformatet bør derfor være
  åååå.mm.dd.
 3. Deretter lastet jeg PDF-referatene opp til mediearkivet.
 4. Til slutt kopierte jeg URL-adressen for hvert enkelt enkelt referat, og linket til respektiv LAST NED-teksten i tabellen.

Hvordan man lager tabeller, laster opp til mediearkivet og kopierer korrekt URL-adresse, forklares under. Det er ikke mulig å sette inn bildeikon i WordPress-tabeller. Derfor har jeg lenket opp mot tekst.

Dato (eksempel)
2021.12.04Referat Styremøte i selskap NNLast ned
2021.10.08Referat Styremøte i selskap NNLast ned
2021.08.18Referat Styremøte i selskap NNLast ned
2021.06.07Referat Styremøte i selskap NNLast ned
2021.04.15Referat Styremøte i selskap NNLast ned

Prosjekter

Dato (eksempel)
2021.12.04Referat Styremøte i selskap NNLast ned
2021.10.08Referat Styremøte i selskap NNLast ned
2021.08.18Referat Styremøte i selskap NNLast ned
2021.06.07Referat Styremøte i selskap NNLast ned
2021.04.15Referat Styremøte i selskap NNLast ned

Logoer

Høyreklikk på bildene for å laste ned logovarianter.

Favikon – lastet opp på nettfanen
Logo – ikon
Offisiell logo

Hvordan opprette en tabell i WordPress

 • Klikk på plusstegnet i blokken.
 • Dialogboksen for valg av elementer kommer automatisk opp (Bilde 1).
 • Skriv Tab.. i søkeboksen, og du får frem ikonet for tabell.
 • Alternativt kan du klikke på plusstegnet øverst til venstre på skjermen der du du får tilgang til alle blokkelementene.
 • Skriv inn Tab.. i søkeboksen og velg Tabell. (Bilde 2)
 • I dialogboksen som kommer frem (Bilde 3 under) angir du hvor mange kolonner og rader du ønsker tabellen skal inneholde.
 • Velg deretter Lag en tabell. Tabellen er opprettet og klar for redigering.
Bilde 1: Legg til tabell
Bilde 2: Legg til tabell
Bilde 3: Angi antall kolonner og rader.

Redigere en tabell – velge Layout

 • Når du har lagt til en tabell kommer den opp og du kan begynne å fylle inn tekst.
 • Som standard blir tabellen laget i et rutenett (Bilde 4 under til venstre)
 • I blokkfeltet til høyre på skjermen kan du angi om du ønsker å endre layout til Striper. (Bilde 5)

  Klikk på bildene for større variant slik at det blir enklere å lese hva som står i dialogboksene.
Bilde 4: Standard tabell- rader og kolonner adskilt med rutenett
Bilde 5: Variant kalles «Striper». Annenhver rad med forskjellig farge.

Tabell – endre bakgrunnsfarge og tekstfarge

 • I blokk-kolonnen til høyre på skjermen kan du gjøre en rekke tilpasninger. I dette tilfellet er tabellen valgt, følgelig får man tilgang til endringer som kan utføres for tabellen.
 • Endring av tekstfarge gjøres enten ved å velge en av standardfargene, eller du kan klikke på den grå boksen med der du kan sette inn hexaverdi på ønsket farge (Bilde 6 under til venstre)
 • Endring av bakgrunnsfarge gjøres på samme måte som endring av tekstfarge. Sørg for at det blir tilstrekkelig kontrast mellom tekst- og bakgrunnsfarge slik at teksten blir leselig (Bilde 7)

  Klikk på bildene for større variant slik at det blir enklere å lese hva som står i dialogboksene.
Bilde 6: Tekstfarge – velg en standardfarge eller sett inn hexakode.
Bilde 7: Bakgrunnsfarge rader – standardfarge eller sett inn hexakode.
Bilde 8: Du kan også angi om tabellen skal ha en topp- og/eller bunnrad.

Tabell – Angi tekstjustering (venstre-, høyre eller midtstilt)

 • Teksten i toppraden blir automatisk midtstilt. Dette kan du endre ved å velge ikonet for tekstjustering i formatlinjen. (Bilde 9 under).
 • For å redigere selve tabellen velger du tabellikonet til høyre på formatlinjen. (Bilde 10 under)

  Klikk på bildene for større variant slik at det blir enklere å lese hva som står i dialogboksene.
Bilde 9: Teksten i toppraden blir automatisk midtstilt.
Bilde 10: Ikon for å redigere rader og kolonner i tabellen.

Tabell – Slette/Legge til rader | kolonner i en tabell

 • I ekstempelet under er det ikke bruk for alle de tomme radene. Endel rader kan slettes.
 • Plasser markøren i den første raden du ønsker å slette. Velg Slett rad. (Bilde 11 under).
 • Gjenta til alle radene er slettet. (Bilde 12 under).

 • Klikk på bildene for større variant slik at det blir enklere å lese hva som står i dialogboksene.
Bilde 11: Ikon for å redigere tabellen – slett rader.
Bilde 12: Overflødige rader er fjernet.

Laste opp PDF-filer til Mediebiblioteket

 • I denne operasjonen kan det være smart å ha oppe to eller flere faner samtidig, slik at det er enkelt å gå frem og tilbake mellom Kontrollpanelet og dokumentet du jobber i.
 • Høyreklikk på dokumentfanen og velg Dupliser. Du har nå 2 faner.
 • I tabellens tekst Last ned skal vi lenke til relevant PDF-fil slik at den kommer opp i en egen fane, der den kan lastes ned eller printes ut.
 • Det første som må gjøres er å laste opp alle PDF-filene til Mediebiblioteket. Husk å lagre endringer underveis ved å klikke på Oppdater i dokumentet.
 • I WordPress kontrollpalett velger du Media > Legg til ny. (Bilde 13 under til venstre)
 • Klikk på Velg filer (Bilde 14 under).
 • Naviger deg til mappen du har lagret PDF-filene. Ved å holde nede Skift-tasten og klikke på den øverste PDF-filen og deretter klikke på den nederste filen, kan du laste opp flere eller alle filene i samme operasjon. (Bilde 15 under).

  Klikk på bildene for større variant slik at det blir enklere å lese hva som står i dialogboksene.
Bilde 13: Kontrollpaletten > Media > Legg til ny
Bilde 14: Kontrollpaletten >Klikk på Velg filer.
Bilde 15: Last opp alle PDF-filene samtidig.

Kopiere PDFfilens URL (nettadresse) og lenke den til tekst i tabellen

 • Når alle PDF-filene er lastet opp, kommer de opp i en liste. (Bilde 16 )
 • Til høyre står en knapp der du har mulighet til å kopiere URL til Utklippstavlen. I dette tilfellet startet jeg med Styremøte_01.PDF.
 • Gå tilbake til dokumentet der du har lagret tabellen med lenker til PDF-filene (Bilde 17 under til høyre)
 • Marker teksten Last Ned til høyre for dokumentet du kopierte URL til. I dette tilfellet kopierte jeg URL til Styremøte 1.
 • Klikk på lenkesymbolet på formateringslinjen, og du får opp en boks der du kan lime inn URL-adressen (Bilde 17 under).
 • Klikk av for Åpne i ny fane.
 • Klikk deretter på den avrundede pilen for å bekrefte lenken.
 • Gjenta operasjonen for de andre filene.
 • Lagre dokumentet ved å klikke på Oppdater.
Bilde 16: PDF-filene er lastet opp. Du kan kopiere URL-adressen ved å klikke på knappen til høyre.
ilde 17: PDF-filens URL limes inn i tekstlenken.

Klikk på lenken i nettleseren

Når man klikker på lenken i nettleseren, kommer dokumentet opp i en egen fane, og kan lastes ned til egen PC, eller skrives ut.

Comments are closed.