Krav til oppløsning på bilder

Hva er oppløsning?

Oppløsning er et uttrykk for hvor mange piksler et bilde inneholder. Det angis ofte som 3,2 megapiksler (data for et digitalkamera) eller som 20 x 30 cm i 185 DPI (oppløsning på en utskrift).

Den første utregningen får man ved å multiplisere antall piksler i høyde x bredde.

Eksempel: Et digitalt bilde som er 2064 piksler bredt og 1548 piksler høyt, har, når sidene ganges sammen, en oppløsning på 3 195 072 piksler, eller bare 3,2 megapiksler.

Siden piksler ikke har noen fysisk størrelse, har man laget en enhet, som forteller hvor mange piksler det er per lengdeenhet. Siden dette startet i USA, er det det amerikanske målesystemet, DPI=Dots Per Inch, som danner grunnlaget for enheten. Derfor er det som regel [piksler per tomme] man benytter for å angi et bildes oppløsning. En tomme er 2,54cm, og vi kan derfor lett regne om til noe litt mer forståelig for oss europeere.

Klikk på miniatyrene for mer info:

Sissels Grafiskes kurstilbud finner du her:
/kurstilbud/

Comments are closed.