En gründer med tæl i

En gründer med tæl i

I begynnelsen av juni 2013 fikk Sissels Grafiske besøk av Reidun Falklev Breivik, en frisk, sporty og energisk pensjonist som ikke hviler på sine laurbær. Reidun ønsket at jeg skulle tegne endel pictogrammer for henne. Disse skulle brukes av apoteker i kommunikasjon med fremmedspråklige, for å forklare medisinbruk.

Reidun har bachelorgrad som farmasøyt, og har en 50 år lang yrkeskarriere bak seg, der hun har jobbet som farmasøyt ved en rekke apoteker, i tillegg til at hun har vært ansatt på sykehus.

Språklige barrierer – intet hinder for Reidun 

Som ung, relativt nyutdannet farmasøyt (midt på 70-tallet), ble Reidun – i regi av Fredskorpset – forespurt om å ta en farmasøytstilling ved et sykehus i Botswana, der hun skulle fungere som legenes forlengede arm i kommunikasjonen med pasientene; levere ut medisin samt forklare dem viktigheten av korrekt medisinbruk. Dette var ikke alltid like enkelt pga. språklige barrierer.

Som den kreative og løsningsorienterte personen Reidun er, fant hun rast ut at tegninger var et svært nyttig hjelpemiddel. Enkle tegninger skjønner alle, uavhengig av kulturell eller språklig bakgrunn. Hun lagde derfor en rekke håndskrevne tegninger som hun daglig benyttet i sin dialog med pasientene.  På den måten bidro hun aktivt til å redde liv, dialogen mellom farmasøyt/pasient ble betraktelig mye enklere, og ikke minst sikrere. Medisinene fungerer ikke som de skal dersom de ikke oppbevares riktig, eller brukes som foreskrevet av lege.

Undervisning og foredragsvirksomhet

Mens hun var i Botswana, bidro hun aktivt med å spre sine kunnskaper, og hun underviste også ansatte tilknyttet andre apoteker. Undervisningen fortsatte hun med etter at hun flyttet tilbake til Norge, giftet seg og fikk to barn.  Reidun er nå pensjonist,  men fortsatt glødende opptatt av sitt yrke, samt at farmasøyter gir korrekt og viktig  informasjon når man henter medisin på apoteket, da hun vet at feil bruk kan få fatale følger for pasientene. Hun, mer en noen, vet at de færreste av oss tar oss tid til å lese pakningsvedlegget som medfølger emballasjen for livsviktig medisin. Følgelig går vi glipp av viktig informasjon. Det kan være så enkelt at vi skal unngå noe så selvfølgelig som visse frukttyper eller dagligdagse matvarer som melk, ost eller grønne salater.

Fra idéstadie til gündervirksomhet

Med sin lange erfaring, vet Reidun hvilke konsekvenser det kan få om legemidler blir brukt feil. Hun fikk idéen etter å ha sett hvilke utfordringer helsepersonell har med å gi informasjon til fremmedspråklige. Hun har utvist et enormt engasjement for å gi sikrere medisinsk informasjon til pasienter, og har skrevet en rekke artikler i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift. I tillegg har hun holdt flere foredrag. Allerede i 1988 presenterte hun idéen i en artikkel i NFT – nr. 14/1988.

Jeg fattet umiddelbart interesse, og takket ja til oppdraget da Reidun presenterte tegningene for meg, og fortalte hvordan hun selv hadde benyttet dem. I løpet av denne tiden hadde hun også delt sine erfaringer med andre, hun hadde blitt intervjuet av, eller hatt innlegg i medisinske og farmasøytiske tidsskrifter. I løpet av noen dager ferdigstilte jeg et par dusin tegninger til Reidun, som hun flittig benyttet til promotering av idéen overfor apotekkjeder, Innovasjon Norge i tillegg til at hun også holdt en rekke foredrag for farmasøyter, som ble begeistret for arbeidet hun vederlagsfritt hadde nedlagt for å forenkle dialogen mellom lege/farmasøyt og pasient, samt gi pasientene svært nyttig og ofte livsviktig informasjon.

Det var ikke bare hennes eget fagmiljø som fattet interesse for arbeidet, hun ble intervjuet av Sunnmørsposten, og Ålesund Kunnskapspark innlemmet henne i inkubatorordningen, der hun også mottok et lite økonomisk tilskudd som kunne benyttes i det videre arbeidet.

Oppstart av eget firma – samarbeidspartner – utvikling av database

Som pensjonist fant hun en samarbeidspartner som også er farmasøyt. Disse to har etablert eget firma – Depict AS. Reiduns samarbeidspartner, Eirik Torheim,  utvikler en database alle pictogrammene (tegningene) legges inn.  Det er en jungel av forskjellige medisiner å forholde seg til, og med sin omfattende utdannelse, er farmasøyter de som har desidert best kjennskap til medisin.

Databasen «Depicto» er et digitalt verktøy for medisinsk informasjon, som skal forbedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter, samt gi pasienter forståelse for viktigheten av riktig medisinsk bruk. Depicto vil dermed påvirke folks helse på en positiv måte. Programvaren bruker piktogrammer til å formidle viktig informasjon om medisiner – akkurat som trafikkskilt benyttes for å oppnå sikker kjøring. Piktogrammene er ment å være lett gjenkjennelige, slik at folk vil få instinktiv kunnskap om deres betydning. Hvert piktogram er ledsaget av en kort tekst som gir brukeren rask tilgang til kortfattet og detaljert informasjon om hvordan medisinen skal brukes, hvordan den skal lagres, og hvilke forholdsregler man skal ta, hvis noen. Pictogrammene knyttes opp mot et utall forskjellige legemidler og viser om de skal tas før/under/etter måltid, hvem som ikke bør ta medisinen, om medisinen skal oppbevares i kjøleskap/romtemperatur osv. Kort sagt, ved hjelp av enkle visuelle hjelpemidler får alle svært viktig informasjon. Og best av alt; informasjonen er tilgjengelig på en rekke forskjellige språk, og bidrar således til betraktelig bedre kommunikasjon mellom lege/farmasøyt og f.eks. flyktninger.

Forhåpentligvis vil det ikke ta lang tid før databasen lanseres til apoteker og pasienter i sin første versjon, og vi kan benytte både PC, nettbrett og mobiltelefon for å sjekke hvorvidt det er spesielle hensyn vi må ta ved inntak av medisin.

Jeg har nå tegnet ca. 100 pictogrammer, som benyttes av et par pilotprosjekter av leger/farmasøyter slik at Reidun hele tiden får verdifull tilbakemelding om pasienter misforstår, eller om noen kommer med innspill til endringer. Jeg legger ikke skjul på at jeg er mektig imponert over arbeidet Reidun har lagt ned, ikke minst at hun har lagt ned et utall timer uten å ta seg betalt en eneste krone.

– Den sporty pensjonisten, som i alle årets 365 dager heller kaster seg på sykkelen fremfor å bruke bilen, fortjener tre ganger tre HURRA! – Og jeg håper hun snart vil høste fruktene av sitt verdifulle arbeid.

Billedgalleri av pictogrammer

Det har vært både morsomt, tidkrevende og ikke minst interessant å tegne pictogrammene for Reidun, og den siste tiden til firmaet hun bidro til å starte og pr i dag eier 50% av aksjene i; Depict AS.
Under vises et utvalg av pictogrammene.

Comments are closed.