Alle mennesker er kreative

Sissels Grafiske CreativeChild2_195x195

Hva er kreativitet?

Jeg har min egen definisjon på begrepet. Å være kreativ er det samme som å være løsningsorientert, en egenskap alle mennesker er i besittelse av. Når jeg  holder kurs påpeker mange at de selv er så lite kreative, en påstand jeg velger å vende det døve øret til. Mennesker mangler ikke kreative idéer, men idéer blir satt ut i livet etter hvert som man tilegner seg kunnskap eller behersker et fag.

– Samarbeid og positivt samspill med andre mennesker gir kreativiteten næring, man kaster ut en idé og så er spillet i gang. Vi lærer alle av hverandre underveis. For å bruke en forslitt frase: «Veien blir til mens man går!»

Pygmalion-effekten

«Pygmalion» av George B. Shaw – eller «My Fair Lady», som den også kalles – er en utrolig morsom bok som omhandler hvordan eleven blir bedre enn læreren. – Dette har jeg selv opplevd utallige ganger de årene jeg har undervist i Adobe-programmene; mennesker kommer på kurs, de lærer teknikker, får tanker og idéer om hvordan teknikkene kan brukes i egen jobb –  idéer som realiseres ved at de behersker teknikkene. Å se hva tidligere kursdeltakere har skapt er det som gir størst glede når man driver kursvirksomhet. – Og det gir meg en ydmyk erkjennelse om at menneskers kreative evner er et uuttømmelig hav av idéer.

«I make more mistakes than anyone I know, and sooner or later I patent most of them.»
Thomas Edison

Gave fra en kursdeltaker

For noen år siden holdt jeg et Illustrator-kurs for endel bankansatte. – Ved kursets oppstart delte jeg ut en tegning og sa at de etter to dagers kurs ville klare å lage noe tilsvarende. De nektet å tro meg, men alt handler om teknikker, så jeg var derfor sikker i min sak. Debatten om kreativitet – eller den enkeltes påståtte mangel på sådan – ble et tema som jeg raskt feide av banen. – Kurset gikk sin gang, teknikker ble utprøvd, og etter to dagers kurs fikk jeg denne tegningen av en kursdeltaker. – Fantastisk arbeid – han lærte teknikkene, brukte nok et par timer – men resultatet ble flott!

Jeg ønsker dere alle en kreativ dag!

Comments are closed.