3D Illustrator – Skrue Mutter

I Illustrator kan man på en lettvint måte lage flotte 3D figurer utfra en enkel tegning. Jeg vil legge ut eksempler på figurer som er laget ved hjelp av

– Extrude & Bevel
– Revolve

Når man har en kundeportefølje som er profesjonelle skips- og møbeldesignere får man et bitte lite innblikk i alt arbeidet, planleggingen og tankevirksomheten som ligger bak et ferdig produkt. Skal man f.eks. designe et produkt i Stokke Children Division er det ikke bare utseende som teller, det stilles krav til funksjonalitet, materialstyrke, materialvalg – noe som ikke alltid er like opplagt når man designer produkter for en hel verden.

Et eksempel er materialvalg der det ikke er utarbeidet faste internasjonale standarder i tilfelle brann. I enkelte land stilles det krav til materialer for barn som ikke brenner, dog er et slikt pålegg ikke uproblematisk da slike stoffer ofte vil smelte, og følgelig kan de påføre barnet brannskader. – Det er mange hensyn som skal taes.

Hvem har ikke opplevd å kjøpe et flatpakket produkt som skal skrues sammen. En av Sissels Grafiskes kunder er Tingstad, som har spesialisert seg innen festeteknikk og som leverer sine produkter over hele verden.

Firmaet er engasjert i innovasjonsprodukter sammen med den lokale industrien, også som leverandør av festesystemer til Stokke Children Division, eksempelvis den populære barnevognen som vant mange priser og som mange i ettertid har forsøkt å etterligne.

– Jeg fikk spørsmål om å lage en oppskrift på hvordan man lager 3D-skruer i Illustrator, og måtte selvsagt prøve. Man lærer så lenge man har elever. – Det var ikke så vanskelig, og jeg har bestemt meg for å dele oppgaven med dere.

Sluttproduktet vises under. Oppskriften ligger nederst på siden.

Klikk på miniatyrbildene for å lære fremgangsmåten:

Comments are closed.