Sissels_Grafiske_Kurstilbud_2014 - page 16-17

D
I
N
K
R
E
A
T
I
V
E
S
A
M
A
R
B
E
I
D
S
P
A
R
T
N
E
R
9
5
8
0
2
7
6
8
Adobe
Illustrator
Vektorverktøyet som viser vei!
På Illustrator Videregående får kursdeltakerne en fordypning i teknikkene som ble gjennom-
gått på grunnkurset. I tillegg læres andre teknikker der man oppnår unike effekter ved hjelp
av innstillinger i panelene.
Kurset har en rekke oppgaver, hvordan lage profesjonelle 3D-illustrasjoner ved hjelp av enkle
tegninger, hvoran lage perspektivtegninger, lys-/skyggeeffekter og mye mer.
I likhet med grunnkurset, går Illustrator Videregående over 2 dager - totalt 12 timer.
Illustrator - Videregående
Side 16
Side 17
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28
Powered by FlippingBook