Sissels_Grafiske_Kurstilbud_2014 - page 12-13

D
I
N
K
R
E
A
T
I
V
E
S
A
M
A
R
B
E
I
D
S
P
A
R
T
N
E
R
9
5
8
0
2
7
6
8
Effektiv Produksjon og kreative teknikker!
Adobe® InDesign® CS er betydelig forbedret mht. å planlegg/automatisere arbeidet. Det er
enkelt å sette forhåndsinnstillinger som bidrar til innsparing av mye tid.
Stadig mer av det som produseres i InDesign lastes opp på nettet. - Bedriftene har fått et sterkt
fokus på å være synlig på de plattformene brukerne er på. Svært mange av dagens, for ikke å
snakke om fremtidens ledere, har utstrakt bruk av nettet. Arbeidslivet har endret seg betrak-
telig siden internetts inntreden. Mye av varehandelen foregår på nettet og synlighet på nett
er et nødvendighet for å nå et større kundesegment. Nettbasert publikasjon er et gjennom-
gående tema. På kurset lærer du:
VIDEREGÅENDE KURS HAR EN GRUNDIGERE GJENNOMGANG AV ENKELTE TEKNKKER
•• Dokumentfaner (tabbed documents) - hvis man skal arbeide med flere dokumenter samtidig
•• Rotere oppslag (Spread Rotation)
•• Løpende dokumentsjekk (Live Preflight) - Øker produktiviteten, gir deg feilfrie dokumenter
•• Linkpanelet - en rekke flere kontrollmuligheter (Links panel)
•• Interaktive sideskift, eget knappepanel - godt egnet både til trykk og digitale medier
•• XFL export - lage flashfiler direkte i InDesign uten å måtte gå via Flash sitt eget
redigeringspanel - eller man kan velge å redigere dokumentet i Flash - flere eksportmuligheter
•• Betinget tekst (Conditional text) - gjør at man kan ha flere versjoner av et dokument, der teksten
kommer fra samme kilde, dvs. 1 dokument som oppdateres!
•• Dynamiske kryssreferanser (Dynamic Cross References)
Adobe
InDesign
TEKSTSTILER / PARAGRAPH STYLES
•• GREP-stiler
•• Innebygde stiler (Nested styles)
BETINGET TEKST
•• Hvordan bruke samme dokument som
utgangspunkt for flere versjoner, f.eks.
prislister i forskjellig valuta?
DYNAMISKE KRYSSREFERANSER
•• Unngå feil, la dokumentet oppdateringene
skje automatisk
INTERAKTIVE DOKUMENTER
•• Nettannonser - eksport til forskjellige format
•• InDesign for web - eksempelvis produktark
med bildegalleri
BIBLIOTEKER
•• Hvordan bygge opp et bibliotek
•• Hvordan bruke et bibliotek
APPEARANCE- OG PATHFINDERPALETTEN
•• En rekke kreative teknikker
STILER/STYLES
•• Unngå dobbelarbeid, bruk stiler!
INTERAKTIVE FILER
•• Lær å bygge opp en “flip-bok” som fungerer
utmerket på nettet
EKSPORT
•• PDF-format, SWF (web)
•• Eksport til Adobe Flash
InDesign - Videregående
Side 12
Side 13
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28
Powered by FlippingBook