Sissels_Grafiske_Kurstilbud_2014 - page 10-11

GUNN SKUSETH
RichardEidsvigsv13
6006Ålesund
Tel70131919 -95157823
Shellac
DEN FØRSTEHYBRIDENEGLEFARGEN
GUNN SKUSETH
RichardEidsvigsv13
6006Ålesund
Tel70131919 -95157823
RING ogbestill time idag!
PRISER:
Fotpleie/SPAPedikyr:
Kr 400,-
Tillegghjemmebesøk :
Kr 100,-
ShellacNeglepleie:
Kr300,-
H Å ND - OG F OT P L E I E
GUNN SKUSETH
RichardEidsvigsv13
6006Ålesund
Tel70131919 -95157823
GUNN SKUSETH
RichardEidsvigsv13
6006Ålesund
Tel70131919 -95157823
Gi en
Gave
til noen
du er glad i
Gi en
Gave
til noen
du er glad i
D
I
N
K
R
E
A
T
I
V
E
S
A
M
A
R
B
E
I
D
S
P
A
R
T
N
E
R
9
5
8
0
2
7
6
8
Profesjonell layout for trykk og internett!
Adobe® InDesign® CS bryter ned barrierene mellom nett- og trykkbasert publisering; mao.
innhold for avspilling i Adobe Flash® samt interaktive PDF-dokumenter. På kurset lærer du:
NDESIGN CS - HVA ER NYTT I DE SISTE VERSJONENE?
•• Hjelpelinjer og Smarte hjelpelinjer (smart guides)
•• Auto tilpasning til rammer (Auto Fit)
•• Dokumentfaner (tabbed documents) - hvis man skal arbeide med flere dokumenter samtidig
•• Programramme (Application Frame) også for Mac-brukere
•• Rotere oppslag (Spread Rotation)
•• Løpende dokumentsjekk (Live Preflight) - Øker produktiviteten, gir deg feilfrie dokumenter
•• Linkpanelet - en rekke flere kontrollmuligheter (Links panel)
•• Eksport til Flash filformat eller SWF
Adobe
InDesign
ARBEIDSMILJØET/WORKSPACES
•• Eksisterende /egendefinerte
FARGER
•• RGB, CMYK, Pantone
•• Prosess, Swot
•• Egendefinerte farger - tilpasse
TEKST
•• Palettene - manuell justering
•• Tabulatorer eller tabeller
•• Avsnittsmaler (paragraph styles)
•• Bokstavmaler (character styles)
TABELLER - GRUNDIG GJENNOMGANG
•• Tabellstiler
•• Cellestiler
•• Import fra word/excel
BILDER I INDESIGN
•• Enkel bildebehandling
•• Effekter - skygge, gjennomsiktighet m.v.
VEKTORGRAFIKK I INDESIGN
•• Penneverktøyet
•• Endre punkt / segmentmarkøren
•• Lage enkle vektorbaserte illustrasjoner
MALSIDER - EN ELLER FLERE
•• Flere malsider i ett dokument
•• Bruk av malsider, overstyre malsideobjekter
DOKUMENTSJEKK
•• Preflight
•• Linker
INTERAKTIVE FILER
•• Knapper (buttons), lyd, film
EKSPORT
•• PDF-format, SWF (web)
•• Eksport til Adobe Flash
InDesign - Grunnkurs
Side 10
Side 11
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28
Powered by FlippingBook