Sissels_Grafiske_Kurstilbud_2014 - page 8-9

D
I
N
K
R
E
A
T
I
V
E
S
A
M
A
R
B
E
I
D
S
P
A
R
T
N
E
R
9
5
8
0
2
7
6
8
Adobe
Photoshop
Kurset for deg sommestrer det grunnleggende!
Et kurs som gir grundig innføring i teori og praksis innen avanserte teknikker for
bildemanipulering og etterbehandling av digitale fotografier. Kurset er en videreføring som
gir mer dybde i teknikkene fra grunnkurset, der du lærer grunnteknikkene i bildebehandling.
Fokus er at kursdeltakerne etter avsluttet kurs skal mestre de grunnleggende teknikkene slik
at de kan behandle / klargjøre bilder både for web/trykk. I det videregående er fokus på dyb-
dekunnskap, dvs. en rekke teknikker som benyttes av de profesjonelle bildebehandlere.
NYHETER I PHOTOSHOP CSS
•• Kreative teknikker i arbeid med tekst og typografi, vektortegn-
ing og avanserte fotomontasjer
•• En rekke kreative retusjeringsteknikker for å oppnå et fantastisk
resultat
•• Mer dyptgående bruk av lagmasker og kanaler
•• Kreativt bruk av filtre
•• Arbeidsflyt i Photoshop Lightroom
•• Jevnere panorering og zooming, samt problemfri rotering av
arbeidsområdet
•• Automatisk blanding av bilder
•• Utvidet dybdeskarphet
•• Automatisk justering av lag
•• Mer effektive utskriftsalternativer
•• Prosedyrer m.m.
Photoshop - Videregående
Side 8
Side 9
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...28
Powered by FlippingBook