Sissels_Grafiske_Kurstilbud_2014 - page 28

Om Sissels Grafiske AS
Sissels Grafiske AS ble etablert i 1998, og holder til i Ålesund.
Kurstilbud
Selskapet tilbyr opplæring innen følgende
grafiske fagområder:
Photoshop
InDesign
Illustrator
Flash
Dreamweaver
Adobe Edge
Tjenestetilbud
Sissels Grafiske AS utarbeider også
websider
brosjyrer
annonser
nettannonser (Flash) for en rekke kunder.
Selskapet bistår også med avisproduksjon for dagspressen.
Annen relevant erfaring
Sissel Klungsøyr, daglig leder i Sissels Grafiske, har undervist i
Adobe-programmene i mer enn 20 år (PageMaker siden 1986,
Photolab fra 1988 (ble siden Photoshop). Før hun startet eget
selskap, ledet hun den grafiske avdelingen i et større internasjon-
alt konsern, hvor hun hadde ansvar for opplæringen av selskapets
ansatte i en rekke dataprogrammer.
Fra 1990 til hun sluttet for å starte egen
virksomhet hadde hun ansvar for opplæring av grafisk personell
på skandinavisk basis.
Adobe-programmene ble benyttet i all grafisk produksjon.
Referanser
Sissels Grafiske AS har hatt mye av den grafiske opplæringen
i en rekke firmaer; bl.a.
Rolls-Royce, Ulstein, Stokke, Slettvoll, Brunstad Møbler,
Hjellegjerde, Marinteknikk, Jets, Ørstagruppen, Saferoad,
If Forsikring (Oslo), McKinsey m.fl.
Sissels Grafiske AS har også i en årrekke hatt faste engasjement
innen grafisk opplæring ved Høgskolen i Ålesund (Produktut-
vikling, Bygg & Anlegg, GIS) samt Høgskolen i Volda
(Editiorial Design).
Sissels Grafiske AS
Besøksadresse:
Langelandsveien 33
Stokkebygget
6010 Ålesund
Postadresse:
Postboks 7929 - Spjelkavik
6022 Ålesund
Tel: 70 16 91 71
Mobil: 958 02 768
Mobil: 906 60 241
1...,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27 28
Powered by FlippingBook